torsdag 4 april 2013

Nya rön: Barn måste få ha tråkigt!

"Många barns fylls av aktiveter från morgon till kväll. Det är förskola, skola, fotboll, dans, läxor i en allt stridare ström. Varje dag, varje timme. De ska umgås och fylla kalendern precis som vuxna i krarriären.
Många vuxna är övertygade om att det hjälper dem senare i livet. Nu kommer nya rön som visas att det är helt fel och att det tvärtom hämmar deras intelligens och fantasi. Barn behöver helt enkelt ha tråkigt för att utvecklas.
"

Läs mer här.

Jag vet inte direkt om det är nya rön, oavsett så håller jag med om att de behöver ha tråkigt för att utvecklas. Jag tror personligen att barn blir väldigt stressade av att alltid ha något att göra och det hämmar deras egen fantasi. När jag var liten så hade man tråkigt många gånger och det var då man satte igång och skriva dikter, läsa, snickra möbler till Barbie och man ritade. Idag behöver barn oftast inte ens anstränga sig för att vara sysselsatta, dem sitter vid sin I Phone, dator, tv m.m. och blir roade. Detta är inte bra varken för kropp, hjärna och själ. Barn behöver röra på sig (och även vuxna) både av rena hälsoskäl men oxå förr det vanliga välbefinnandet. Vad tycker och tror ni?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar